Ieder mens wil een gelukkig en onafhankelijk leven kunnen leiden. Tevreden met zijn met zichzelf. Dit persoonlijk welbevinden lukt het beste in verbondenheid met een ander. Samen leven en samen doen dus.

Mensen met een goede sociale infrastructuur, zonder klachten en zonder tegenspoed verhogen de kwaliteit en het plezier van leven. Maar dat is niet voor iedereen een gegeven.

Bijvoorbeeld als gevolg van lichamelijke of mentale problemen, waardoor mensen tijdelijk of langdurig beperkt zijn in hun mogelijkheden of onbedoeld in meer of mindere mate uitgesloten zijn van de samenleving.

Of wanneer mensen activiteiten ondernemen die een risico vormen voor zichzelf en anderen. Fietsen zonder licht, slecht onderhoud van woning of voertuigen. Het laat zien dat er dan te weinig oog is voor het belang van een solidaire leefomgeving.

In onze regio zijn er veel mensen en organisaties die zich met inzetten voor een open en veilige samenleving voor iedereen. Met kennis, activiteiten, ontmoetingen die bijdragen aan meer plezier, steun, hoop, gezondheid, ontspanning, ontwikkeling en zelfbewustheid van mensen.

Univé wil deze lokale inzet en verbondenheid stimuleren en ondersteunen, omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van samen zekerheid organiseren.